Peltor Optime I

Peltor Optime I

ochronniki słuchu przeznaczone do ochrony słuchu dla ludzi pracujących

w środowisku nadmiernego hałasu.

Czasze tłumiące wykonane są z tworzywa sztucznego,

wewnątrz każdej z nich znajduje się wkład tłumiący.