Półmaska przeciwpyłowa

Półmaska przeciwpyłowa

chroni przed niekryjącymi pyłami występującymi w przemyśle spożywczym,

drzewnym i cementowniach